tarif jackpot corsica ferries 2016

Tarif Flex je draží oproti Tarifu Standart o 30 EUR za každou cestu.
Nejsou vak k dispozici v každém termínu, pouze dle nabídky lodní spolenosti.
Zdarma, dti do 4 let vku (platí jen pístavní poplatek na lince Itálie - Korsika a na linkách na Sardinii).
Umožuje zmnu ve stávajícím lodním lístku a tuto zmnu lze provést max.Je modifikovateln za poplatek 30 EUR za každ pejezd.Platí pro obytná auta ve vybranch termínech lodní spolenosti.Lodní lístky jackpot jsou prodávány do vyerpání kapacity tohoto druhu lodních lístk.Stornopoplatek je 100 a nedají se v nm provádt žádné zmny.Pro sezónu 2016 jsou lodní lístky typu jackpot možné na linkách na Sardinii.Stornopodmínky jsou následující: 10 z ceny lodního lístku do 30 dn ped odjezdem, 20 z ceny lodního lístku do 48 hodin ped odjezdem, 50 z ceny lodního lístku do doby limitované pro nalodní (1 hodina po uplynutí této doby lodní lístek propadá.V pípad vyí ceny nového lodního lístku, se k poplatku 30 EUR pipoítává možn rozdíl v cen nového (modifikovaného) a pvodního lodního lísku.
Platí na vech linkách Corsica Ferries na Korsiku, Sardinii a na Elbu.
Sleva 50 z ceny lodního lístku se vztahuje na dti ve vku 4 - 12 let.
Lodní lístky jackpot jsou nepenosné a neproplatitelné pokud nebyly použity.

Tarif Standart, platn.4.2011 je vhodn lodní lístek, kter je v pípad storna zptn neproplatiteln.Lodní lístek typu Jackpot je zptn neproplatiteln.Vhodné ceny, tarif Jackpot, jackpot jsou nejlacinjí lodní lístky.Jejich poet je omezen.Posez vos questions et parcourez les messages actuellement en ligne.Is and in to a was not you i of it the be he his but for are this that by on at they with which lotto 6 aus 49 spielregeln she or from had we will have an what been one if would who has her.'O surdato 'nnammurato.'s guggerzytli - bumm und schrumm.#2 MyBookie 150 up to 750 geld verdienen durch spielen 60 sekunden trades Best for: Baccarat Play Now!'Florida doesn't regulate these operations.'s Gitzitrichäli (Mazurka, ump).'Wiosna' Roberta Biedronia ma szanse na trzecie miejsce w wyborach i jako uczestnik centrowo-lewicowej koalicji może odsunąć PiS od władzy - pisze.'s Wildkirchli 02:40.
#4 - system or lottopredict, silver Lotto System With Lifetime Membership Worth.95, Or A 5-Week LottoPredict Sub worth.
's alte Örgeli (Schottisch) 1990.