Jeg gik til kontrol nogle dage, så kom der bud fra Ferm, om jeg ville derned igen.
Jeg ved kun, hvad de ældre talte.
Der var også flere gamle huse inde i Laurbjerg, som tilhørte Bidstrup, og der boede nogle af daglejerne til en lille husleje vistnok.
Vi unge mennesker gik mange ture i skoven om aftenen og om søndagen, og der var et godt forhold imellem os alle og med husmændene og skovfolkene, som måtte hjælpe til i høet og høsten.November efter at have været der godt 6 måneder.Det var alt, de forlangte, og så sov de hele resten af natten Der var et efterår i november måned, da kom Aksel Sliber, og han boede på ovnen, indtil vi slukkede ovnen i februar måned.Det var ture, der gik op til Monstrup, Rostrup, Brøndbjerg og Stubberup.Ejeren grev Dinesen, boede på en herregård på Lolland, men drev de 2 i Jylland med en inspektør på Ny Viffersholm og en forvalter.2 verdenskrig var jo sat i gang i efteråret 1939 mellem Polen poke go update og Tyskland.Pladsen var såmænd god nok, jeg blev der i.Der kunne jeg.50.Godsejeren havde købt en regnmåler og den stod ude midt i gården.Far tændte den og smed den hen i sengen, hvor min bedstemor plejede at ligge.
Der var kornmagasin på loftet, og musene var jo i sengene, hvor der var halm i bunden.
Første sognebestyrelsesrepræsentant af Bjerringbro Andels Slagteri's bestyrelse, valgt ind i 1930.
Pigerne var forfærdet, og vi karle vidste jo ikke, hvad vi skulle tro.
Petra var den anden af i alt 11 søskende.Men Fut Jacob var glad, og han fornærmede ingen.På winning poker tournament strategy disse ture kom jeg somme tider til at snakke med mennesker, som jeg havde kendt for mange år siden.Jeg vil også lige skrive om, hvor mange steder mine forældre har boet.Far ved åbningen af Hvorslev lokalarkiv.Jeg husker ikke hvornår.Når bare vi kunne læse, skrive og regne samt nogle salmevers på remse, det var det meste, der blev forlangt.Han var blevet ked af det skifteholdsarbejde, han ville hellere have ene dagsarbejde.Til gården var der 125 tdr.Og begyndte inde på reperationsafdelingen og kom til at skille de små cirkulationspumper fra hinanden.

4, så skiftede.