eurojackpot iznos dobitka

Države koje sudjeluju u Eurojackpotu trenutano ukljuuju Hrvatsku, eku Republiku, Dansku, Estoniju, Finsku, Njemaku, Maarsku, Island, Italiju, Latviju, Litvu, Nizozemsku, Norveku, Poljsku, Slovaku, Sloveniju, panjolsku i vedsku.
Igranje putem online sustava znai da imate koristi jer imate elektoniku potvrdu o uplati tako da nema anse da je izgubite kada trebate tražiti va osvojeni dobitak.Na uplatnim mjestima i samoposlužnim terminalima ugovor.Izvjeće o rezultatima izvlaenja i dobicima objavljuje se na internet stranicama, te na prodajnim mjestima Prireivaa, odnosno samoposlužnim terminalima prireivaa.Isplate dobitaka.Ovim se Pravilima propisuju uvjeti za prireivanje lutrijske igre na sreću Eurojackpot.Rezultat EuroJackpota ini sedam brojeva, 5 redovnih loptica izabranih meu brojevima od 1 to 50 i dvije posebne Euro loptice, izabrane meu brojevima od 1.Dobitak treće vrste - ako je na potvrdi, u pojedinoj kombinaciji pogoeno svih 5 izvuenih brojeva u izvlaenju 5 od 50, a istovremeno nije pogoen niti jedan od 2 izvuena broja u izvlaenju 2 od 10 petica.
Vrste 12,00 Iznos pojedinog dobitka Zajednike Eurojackpot igre utvruje se tako da se dio fonda dobitaka namijenjen za tu vrstu dobitaka podijeli ukupnim brojem dobitaka te vrste i iskazuje se u eurima.
Igra u igri Eurojackpot na uplatnom mjestu dužan je odmah nakon uplate provjeriti potvrdu o uplati.
Ako postoje neslaganja izmeu potvrde o kreditu i zapisa u centralnom sustavu prireivaa, u obzir se uzima zapis u centralnom sustavu prireivaa.Dobitak dvanaeste vrste - ako je na potvrdi, u pojedinoj kombinaciji pogoeno 2 od 5 izvuenih brojeva u izvlaenju 5 od 50 kao i ako je istovremeno pogoen 1 od 2 izvuena broja u izvlaenju 2 od 10 dva plus jedan.Dobitnici, isplata po dobitniku, nagrada #1 I, poklapanje, x X : 5 2, dobitnici: 0, isplata po dobitniku: 0,00 EUR, nagrada #2.Primjerice, kada je jedan igra iz eke osvojio jackpot od 90 milijuna eura u svibnju 2015.Imajte na umu da će se sve nagrade osvojene u skupini dijeliti izmeu svih lanova.Uplatu pojedinog kola igre Eurojackpot prikupljenu od strane Prireivaa ini ukupna vrijednost primljenih uplata za pojedino kolo, sukladno zapisu na neizbrisivom mediju, pravovremeno pohranjenom u riznicu Prireivaa i kontrolnim centrima (l.Milijuni igraa diljem svijeta sudjeluju u svakom izvlaenju kako bi osvojili novane nagrade i ostvarili svoje snove, koristeći hublot big bang unico world poker tour all black milijune osvojene iz nagradnog fonda lutrije.Na osnovi lanka.Ukupni fond dobitaka pojedinog kola Zajednike Eurojackpot igre ini umnožak ukupnog broja uplaćenih kombinacija za to kolo svih Eurojackpot lutrija i iznosa.Potvrda o uplati lanak.U sluaju regeln kartenspiel romme iskljuenja Prireivaa, sve kombinacije uplaćene u tom kolu kod istoga sudjelovati će u prvom slijedećem kolu igre Eurojackpot u kojem Prireiva ispuni potrebne uvjete.