Píjem byl zcela bezproblémov.
V patch softwaru najdete také Dailymotion player.
Obrazová kvalita je zde vynikající.Dálkové ovládání se používá stejné jako u pedchozích model AB CryptoBox.Nahrávky z volnch program lze rovnou pehrávat pot odds rechner a dále zpracovávat.Také audio Dolby Digital (E-AC3) zvládnul pijíma bez potíží zpracovat (testováno na francouzskch programech vysílanch na družici Eutelsat 5W v režimu MIS).True-color, užívatesky prívetivé rozhranie (OSD On-Screen Display) funkcie PIG: picture in graphic (obraz v OSD).V pamti pijímae jsou uloženy parametry pro nkteré MIS multiplexy, co jsou na orbitu nyní dostupné.
Dále jsem vyzkouel dekódovací CI modul Skylink Viaccess CAM701 s integrovanou kartou Skylink.
Pro ostatní operátory je k dispozici funkce FastScan pro jednorázové naladní programové nabídky operátora s tím, že si aktualizaci provedeme optovnm runím sputním funkce FastScan.
Citlivost/selektivita satelitního tuneru byla vborná, proveno pi píjmu signálu britské BBC z družice Astra 2 na pozici 28,2 vchodn.
Bug je již v eení vrobcem.Lahdkou je vysílání pechodového multiplexu.11, kde se vysílají v HD kvalit v kompresi hevc vechny programy eské televize.V dnení recenzi Vám pedstavím dalí horkou novinku od slovenského distributora satelitní techniky firmy AB-COM,.r.o.Úspn jsem vyzkouel pehrát iptv s protokoly http a rtmp.Pijíma umí naladit i programy s velmi vysokou symbolovou rychlostí SR, jako je nap.Pi prvním sputní pijímae se na obrazovce objeví prvodce instalací, kter je shodn udlan pro vechny modely AB CryptoBox 7XX.Jeden je na pedním panelu pod odklopnm víkem a druh port nalezneme na zadním panelu pijímae.
Nádražní Tinov IO: DI: CZ Montážní firmy Tyto stránky používají pro lepí vkon cookies.