Med tujimi državami so sprva s pomojo prednjaile Združene države Amerike (Fordova ustanova, veleposlanitvo v Zagrebu, United States Information Service v Beogradu, Zagrebu in kasneje tudi v Ljubljani, Slovenian Studies Circle iz Washingtona, gostujoi profesorji preko Fulbrightovega programa idr.
Mira Miladinović Zalaznik (2002-2004.
Kot dolgoletni predstojnik oddelka.
Rastislav utari (.Ponedeljek.30.30, torek.30.30, sreda.30.30 etrtek.30.30, petek.30.30.322) Zgodovina knjižnice Knjižnica za anglistiko, germanistiko in prevajalstvo na Filozofski fakulteti v Ljubljani skriva v sebi pestro 95-letno zgodovino.Prostori Knjižnica je bila sprva postavljena v stavbi NUK.Stanonik vedno skrbno spremljal problematiko knjižnice in si prizadeval za njen razvoj.Irena Kajba Marinc diplomirana medicinska sestra, ve informacij na telefonsko tevilko: 03/ ali po elektronski poti.Prirona knjižnica V sobi 322 je v prostem pristopu po strokovnih podrojih postavljeno gradivo, ki se NE izposoja na dom: leksikoni, enciklopedije, slovarji, bibliografije, prironiki.Torek sreda.00.00 etrtek / Petek.00.00 Odmor za malico: dopoldne od 11:00 do 11:30 in popoldne od 16:00 do 16:30.Po vojni je bilo treba knjižnico na novo postaviti.Z lastno iniciativo, strokovnostjo in vztrajnostjo je oblikoval vsebinsko zasnovo povojne knjižnice.Naroanje, osebno v ambulanti v ordinacijskem asu, po telefonu, po telefonu na tel.Akalna doba tevilo opredeljenih pacientov na dan.4.2019 340, procentna obremenitev ambulante 16,03 2018 Zdravstveni dom Žalec Vse pravice so pridržane.Njegova pa je tudi zamisel o bogati zbirki znanstvene in strokovne periodike kot temelju za znanstveno-raziskovalno delo, ki se je zaela uresnievati ele.Zdravstvenik, ordinacijski AS ambulante.
2007 preselili v dislocirano skladie Osrednje humanistine knjižnice na Karlovko cesto.
Janez Stanonik (1960-1984.
Ko se.
Uporabnikom je na voljo 32 italnikih mest in 5 raunalnikov.
V letih so preselili periodiko v kletni prostor 002, ki pa je bil zaradi vlage neprimeren.
Marija Javor-Briki (2010-2014) ter.Nazaj na vrh strani).Madita etinc Salzmann ).Vojko Gorjanc (2008-2010.Anton casino smart casual Janko (1998-2000.1998 so bili predstojniki Oddelka za anglistiko z amerikanistiko.1993 je bila v izposojno knjižnico preurejena e velika predavalnica 320, kar je bila ogromna pridobitev. .Postavitev gradiva: gradivo je postavljeno po naelu prostega pristopa (UDK vendar je prost pristop do gradiva veinoma omejen zaradi previsokih polic.In angl., bibl., vodja staatliche lotterieverwaltung nürnberg knjižnice.Naroanje, osebno v ambulanti med ordinacijskim asom, po telefonu 03/713 43 80, po elektronski poti.Leta 1998 se je knjižnica ob delitvi oddelka preimenovala v Knjižnico oddelkov za anglistiko in germanistiko, 2006 pa je s prikljuitvijo knjižnice Oddelka za prevajalstvo postala Knjižnica za anglistiko, germanistiko in prevajalstvo.Jakob Kelemina (predstojnik.Tudi drugi lani oddelka so prek svojih poznanstev iz akademskih krogov in z osebno zavzetostjo vedno znova uspeno posredovali pri pridobivanju dragocenega gradiva za knjižnico.Meta Grosman (1998-2000.Ordinacijski AS diplomirane medicinske  sestre, ponedeljek.00.00.
Mojca Krevel (0d 2010 dalje na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko.