bmillions lotto

Losování hry lotto 6aus49 probíhá v Nmecku.
Jak vsadit, lotto 6aus49, prvním krokem je oznaení tipovanch ísel na tiketu (6 ísel v jednom sloupci).
Loterie má od roku 2013 elektronickou podobu.
Na opaném konci tabulky bylo íslo 13, které mlo asi o 100 tažení mén.Pím penos losování mžete sledovat na oficiálním webu loterie ( lotto.de).Pro vhru v dané tíd musí vá tiket mít v identifikátoru stejné íslice (vetn poadí jako jsou vylosovaná ísla.Tíd se losují dokonce dv vítzné kombinace.Nmecké lotto obsahuje stejné doplkové hry jako 6aus49 a navíc vychází ze stejného losování.Elektronick tiket je dostupn na webu lotto.de.Umístní Shodující se ísla Pravdpodobnost Vhra 1 Shodují se vechna ísla (7) 0,000 01 Minimáln Shoduje se 6 koncovch ísel 0, Shoduje se 5 koncovch ísel 0, Shodují se 4 koncová ísla 0, Shodují se 3 koncová ísla 0, Shodují se 2 koncová ísla 0,9.Vherních poadí je 6 a i zde záleží na poadí vylosovanch ísel, takže se vherní poadí urují podle potu shodujících se koncovch ísel tiketu s losovanmi ísly.V dob publikace tohoto lánku (erven 2017) patila mezi nejastji tažená ísla napíklad 6, 32 nebo.Na navení vher putuje 50 z vklad hrá a konkrétní rozdlení tchto penz mezi jednotlivé poadí je uvedeno v tabulce vher.Stejnou cenu (5 ) zaplatíte just a poke deutsch i za doplkovou hru GlücksSpirale.Nejvyí jackpot ve vi 45,4 milionu padl v roce 2007.U náhodného vbru vygeneruje estici ísel poíta.Na herním tiketu je celkem 12 sloupc, ale platí se pouze za vyplnné sloupce.Každé z tchto ísel už bylo taženo tém 600 krát.Pi sázení pes internet si mohou hrái super-íslo vybrat.
Za pln tiket vetn doplkovch her dáte v 6aus49 tém 21 EUR.
Hra 6aus49 má podobn herní systém jako eská Sportka, nicmén losuje se vždy jen jedno kolo.
Umístní Shodující se ísla Pravdpodobnost Vhra 1 Shodují se vechna ísla (6) 0, Shoduje se 5 koncovch ísel 0, Shodují se 4 koncová ísla 0, Shodují se 3 koncová ísla 0, Shodují se 2 koncová ísla 0,9 6 6 Shoduje se 1 koncové íslo.Online sázení Lotto 6aus49 je možné hrát i pes internet.Souástí loterie 6aus49 jsou také ti doplkové hry: Spiel 77, super6 a GlücksSpirale.Pokud navyování jackpotu trvá dlouho, ást jackpotu se rozdlí mezi dalí vherní poadí.V této he jinmi slovy záleží na poadí ísel.Cílem hry Spiel 77 je, aby íslo vaeho tiketu bylo stejné, jako bude vylosované sedmiíslí.Nmecké, lotto jackpot, aby hrá dosáhl nejvyí vhry (Jackpotu musí uhodnout vech est ísel i super-íslo.K losování se využívají dv speciální zaízení, protože super-íslo se losuje zvlá.

Pravdpodobnost vhry Umístní Poet uhodnutch ísel Pravdpodobnost (1:x) Pravdpodobnost 1 6 Superíslo 1 :, :, Superíslo 1 :, : 60 223 0, Superíslo 1 : 10 323 0, : 1 147 0, Superíslo 1 : 566 0, : 62 1,56 9 2 Superíslo 1 :.