Haleye katlmak isteyenler okul müdürlünden ihale ilann temin edebilirler.
Öretmenlerin 2015 Yl Yaz Tatili Özür Durumuna Bal Yer Deitirme Duyurusu Destekleme ve Yetitirme Kurslar le lgili Halk Eitim Müdürlerinin Dikkatine Destekleme ve Yetitirme Kurslar Eitim ve Öretim Destei Bavuru ve Yerletirme e-klavuzu Snavsz Atama Duyurusu lk Defa ve Yeniden Müdür Görevlendirme Kapsamnda Sözlü Snava.
AR-GE bülteni Bingöl l Milli Eitim Müdürlü 2014 yl Temmuz-Aralk Dönemi AR-GE bülteni yaynland.Öretim yl ortak snavlar.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öretmeni Mehmet salcan günün anlam ve önemini belirten bir konuma yapt.Bavurular Çalma ve Kurumu l Müdürlüne ahsen yaplabilecei gibi sistemi üzerinden de yaplabilecektir.ACL KAR tatl duyurusu Youn kar ya nedeniyle tarihinde ilimiz Merkez ilçeye bal tüm ilköretim ve ortaöretim 360 grad lotto king kurumlar bir gün tatil edilmitir.Mesleki Çalmalar Parasz Yatllk ve Bursluluk Snav Görevli Bavurusu Ortaöretim Kurumlarna Geçi Uygulamas Tercih ve Yerletirme Öretmenlerin l çi stee Bal Yer Deitirme Sonuçlar Eitim Öretim Hizmetleri Snf Dndaki Personelin l çi stee Bal Yer Deiiklii nha Tasla Öretmenlerin 2015 Yl l çi Yer Deiiklii.F Örencileri Kazanm Kavrama Testleri!L Müdürümüz Kadri Engin, Atletizm ampiyonu Recep Kenberi Makamnda Arlad.Valilikler, kUÜDÜRLÜ, toplum yararina programlar (TYP) hakkinda duyuru l Müdürlümüz ile ekteki listede belirtilen kurum ve kurulular ibirliinde toplam 1000 kiiye yönelik olarak düzenlenecek olan Toplum Yararna Programlar (TYP) için katlmc bavurular 28 Ocak tarihleri arasnda yaplacaktr.Aday Öretmenler Sözlü Snav Takvimi Aday Öretmenler Sözlü Snavlar sabah ve öle oturumu olmak üzere günde iki oturum eklinde yaplacaktr.
12 Admda 12 Dev Örenci Projesinin Ödül Törenine Tüm Halkmz Davetlidir.
Faz Yerel Alan A Kurulumu (Acil ve Günlüdür) 2014 Yl ef-Memur Görevde Yükselme Atama Klavuzu lk Defa ve Yeniden Müdür Görevlendirme Sözlü Snav Sonuçlar Ücretli Öretmenlere Yönelik Bilgilendirme Semineri lk Defa ve Yeniden Müdür Görevlendirme Kapsamnda Sözlü Snava Çarlacak Adaylar Temel Eitim Kursu faaliyet bülteni.
Müdürlük Görevlendirmelerine Esas Puanlarn lan 2016 Ortaöretim Kurumlarna Geçi Uygulamas Tercih ve Yerletirme Klavuzu 2016 Ortaöretim Kurumlarna Geçi Uygulamas Tercih ve Yerletirme Klavuzu 10/06/20 Engelli Öretmen Alm Duyurusu Öretmenlerin 2016 Yl l çi stee Bal Yer Deitirme Sonuçlar Müdürlük Sözlü Snav Sonuçlar Eitimde Fatih Projesi.
Adrese Dayal Nüfus Kayt Sistemine (adnks) 21 raus kartenspiel göre ayn adreste oturanlarn, programa bavuru yaplan tarih dikkate alnarak ulalabilen en yakn döneme ait gelir getirici bir ite çalma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarnn asgari ücret tespit komisyonu tarafndan belirlenen net asgari ücretin üç katn amas halinde söz.
Gizlilik, Kullanm ve Telif Haklar bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadr.
Merkezi ve Mahalli Hizmetiçi Eitim Planlar 2017 ylna ait merkezi ve mahalli hizmetiçi eitim planlarna aadaki balantlardan eriebilirsiniz.Katlmclar, Sosyal Yardmlama ve Dayanma Vakfnda dosyas olanlar arasndan belirlenecektir.Öretmenlerin 2018 Yl l çi stee Bal Yer Deitirme Duyurusu Bavurular 22- tarihleri arasnda yaplacaktr.BNGÖLLÎ ETM MÜDÜRLÜ, engin, Tasarm ve Beceri Atölyelerinde ncelemelerde Bulundu.Bilim ve Sanat Merkezlerine Örenci Seçimine likin Takvim.Muhammed(SAV) in örnek ahsiyeti ve gençlere verdii önem konulu konferans vermilerdir.Görev Süresi Baka Eitim Kurumunda Uzatlan Müdürlere Ait Liste 2014 Yl Eylül Dönemi Öretmenlik çin Bavuru ve Atama Duyurusu "blglendrme semner" sonunda yapilan "deerlendrme sinavi" NA AT sinav sonuÇ lstes youtube poker deutsch "blglendrme semner" sonunda yapilan "deerlendrme sinavi" NA AT sinav sonuÇ lstes Müdürlük Görev Süresinin Görev.Snflara Yönelik Bilim Olimpiyatlar tbmm Vakf Bingöl Fen Lisesi.Milli Eitim Müdürlümüz ile l Müftülü arasnda Hafzlk ve Akademik Baary Arttrma ibirlii protokolü imzaland.